יום ג', יב’ באדר ב' תשע”ט
דף הבית מקצועות הלימוד רבין על המפה ברבין לומדים אחרת מערכת
יצירת קשר התאמות למידה בית מדרש מעורבות בקהילה למידה בשעת חירום
 

P בית הספר ישאף להצטיין בתחום הלימודי, הערכי והחברתי.P בית הספר יעודד בתלמידיו את השאיפה למצויינות, תוך מתן שוויון הזדמנויות למיצוי היכולות ולקידום אישי.P בית הספר יחנך למתן כבוד לאדם ברוח ערכי הדמוקרטיה.P בית הספר יטפח בתלמידיו תחושת שייכות ומחוייבות, אחריות ומעורבותP בית הספר ישאף לפתח ולהקנות לתלמידיו ערכי זהות יהודית-ציונית-ישראלית, ברוח אהבת הארץ.